AUDIO CLASSES

75 min, All Levels Vinyasa bilingual

75 min, All Levels Vinyasa english Feb 25

75 min Grounding down to grow Vinyasa Mar 6

75 min Vinyasa Anchors in Storms Mar 4

75 Min Vinyasa Mar 7